Årsmøte i innebandygruppa 8.mars 2018, kl. 19

Rune Skatt
18.02.2018
Det innkalles til årsmøte i innebandygruppa i møterom Rykkinnhallen, 8.mars fra ca kl. 19. Det avholdes innebandyseminar forut for årsmøtet med start kl. 18.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle gruppas årsberetning.

5. Behandle gruppas regnskap fra foregående år 2017.

6. Behandle forslag, både innkomne og de som blir meldt inn på møtet.

7. Fastsette treningsavgift.

8. Behandle forslag til budsjett for 2018.

9. Valg av styre