Årsmøte i BVH Fotball 2017.

BVH
01.03.2017
Innkalling til årsmøte i BVH Fotball.
Mandag 13. mars 2017 klokken 1900, Gommerud klubbhus

Agenda
1. Åpning
2. a) Godkjenning av innkalling  
b) Godkjenning av dagsorden  
c) Valg av en referent, en ordstyrer og to til å undertegne protokollen
3. Styrets beretning - Årsrapport 
4. Klubbens regnskap for 2016
5. Innkomne forslag og saker
6. Valg av styre og valgkomitè 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. (dvs man kan ikke stemme for sine barn uten selv å være medlem av BVH)

Årsrapporten for BVH fotball 2016 finner du HER

Presentasjon årsmøtet finner du  HER

Innkommende forslag, med styrets annbefaling finner du HER

Revisjonsberetning 2016 finner du HER

Styret