Innhold
1
Om BVHIF

Bærums Verk Idrettsforening ble stiftet 2. april 1896 på «Rulla» på Verket.

(Rulla var egentlig et salmakerverksted, men lokalet ble brukt til nesten alt; fra skolestue til festlokale. Som man kan skjønne av navnet; det stod en rulle der som kvinnene på Verket benyttet). Foreningens første formann var August Jansen, og årskontingenten var 50 øre . .

De første idrettene i foreningen var «sammenkomster, eller «Sexa», langrenn og hopp. For å avlive alle myter om «Sexa». Grunnen til navnet var at festene startet kl. 6!

Man kommer heller ikke utenom § 7 i lovene:

«Bestyrelsen optager som medlem enhver uberyktet Konfirmeret  Person, Mand, og Kvinde som arbeider på Bærums Werk»!

Fotball kom først med i 1919, og da startet også kampen om å anlegge egnet fotballbane.

«Petra Stadion», ved brua i Lommedalsveien, ble påbegynt under krigen, men ble offisielt åpnet i 1945. Lagets draktfarger var beige trøyer og blå bukser.

Gommerudbanen ble bygd på dugnad, og det var takket være godseier Løvenskiold som avga tomt, slik at prosjektet lot seg gjennomføre.

Men allerede i 1987 ble det åpnet kunstgressbane. Dette dekket ble skiftet ut med moderne kunstgress i 2004.

Da Rykkinnområdet ble utbygd på 70-tallet, utviklet foreningen seg fra å være en liten bygdeklubb, til storklubb. På få år øket medlemsmassen fra 2-300 til over 3000! Og takket være fremsynte ledere og andre tillitsvalgte greide foreningen å ivareta den store tilstrømningen.

Gamle Rykkinnhallen, eller «dugnadshallen» ble åpnet i 1972. En gave fra utbyggeren. Og her oppstod, kanskje det største basketeventyret noen sinne i det Foreningen i 1980-årene greide å vinne 5 Kongepokaler og 6 seriemesterskap!

Nye Rykkinnhallen ble åpnet i 1993 som riksanlegg for basketball, og hvor Terje Holm var den store frontkjemper.

I Eineåsen har foreningen anlagt et fantastisk lysløypeanlegg, som er åpen for alle. Det er Langrennsgruppa som har tatt de tunge løftene, og i denne forbindelse kommer man ikke utenom Kåre Ivar Melsæther.

Øvrige idretter foreningen har er: hopp (nedlagt), fri-idrett, sykkel, orientering (nedlagt), fotball, håndball, basket, bordtennis, langrenn og innebandy. I tillegg har foreningen et prosjekt «3 F», som innebærer at man jobber for bedre intergrering. «MedVind» er også et prosjekt som foreningen satser mye på. Dette er et tilbud for de som «trenger litt mer tid».

 

 

 I fokus