Innhold
1
Bli medlem i BVHIF

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER!

Medlemskap i BÆRUMS VERK HAUGER IF er en forutsetning for deltakelse i organisert trening, konkurranser og utøvelse av verv i foreningen.

Dette betyr at alle aktive utøvere i BVHIF må være medlemmer og alle som innehar et verv, velges/er valgt eller utfører en oppgave over en lengre periode, eller på en eller annen måte representerer BVHIF utad, må være medlemmer. Dog trenger man ikke være medlem for a bidra med enkeltoppgaver som for eksempel tilsynsvakter eller arrangementsoppgaver. De som innehar verv (styremedlem, lagleder, trener m.m.) KAN SELV BE OM FRITAK fra medlemskontingent.

BVHIF ønsker at foresatte deltar og stemmer på foreldremøter og årsmøter for å kunne påvirke foreningens videre planer. Vi gjør oppmerksom på at foresatte selv må være medlemmer for å ha stemmerett og vi anbefaler derfor foresatte å være støttemedlemmer eller at hele familien er medlemmer og betaler familiekontingent 800,-.

Medlemskontingenten for 2017 er:

  • Kr. 400,- for ENKELTMEDLEM (betales for Kalenderåret eller Høst + Vår avhengig av tidspunkt for innmelding i BVHIF).
  • Kr. 200,- for JUNIORMEDLEM (første år for barn under 10 år)
  • Kr. 800,- for FAMILEMEDLEM (hele familien)
  • Kr. 200,- for STØTTEMEDLEM (driver ikke aktiv idrett i BVHIF)
  • Kr. 0,- for ÆRESMEDLEM (personer som er utnevnt til æresmedlemmer)
  • Kr. 0,- for IDRETTSKOLEMEDLEM (barn under 10 år som kun er med på idrettskoler og ikke deltar i serie eller konkurranser)
  • Kr. 0,- for FRITAKMEDLEM (aktive under 20 år som etter søknad til medlem@bvif.no innvilges fritak for kontingent)
  • Kr. 0,- for RESSURSPERSON (som innehar et verv, velges/er valgt eller utfører en oppgave over en lengre periode, eller på en eller annen måte representerer BVHIF utad og som via medlem@bvif.no selv ber seg fritatt for medlemskontingent, driver ikke aktiv idrett i BVHIF)

Du kan melde deg inn i BVHIF ved å sende en mail til medlem@bvif.no Oppgi FORNAVN, ETTERNAVN, KJØNN, FØDSELSDATO og ADRESSE.

Du kan også melde deg inn i BVHIF ved å melde deg inn i en av gruppene (Bordtennis, Cheerleading, Fotball, Håndball, Innebandy, Langrenn).

MIN IDRETT er portalen hvor du finner din brukerprofil i idretten. Her kan du søke om medlemskap, betale medlemskontingent, melde deg på og betale for arrangementer og mange flere ting! Du vil da kunne betale direkte på Min Idrett eller hente PDF av faktura og betale i nettbanken. Min Idrett kommuniserer med vårt medlemsregister og vil derfor gjøre vår hverdag mye enklere gjennom at dere som medlemmer selv kan registrere adresseendringer, e-postadresse, inn- og utmelding og annen informasjon.

Opprette ny bruker.

For å opprette din profil trykker du her og velger «Ny bruker» oppe i høyre hjørne. Har du allerede en eksisterende profil velger du «Logg inn». Det er som nevnt viktig at alle klubbens medlemmer gjør dette fordi vi ønsker å bruke denne betalingløsningen for medlemskontingent. Dette vil spare klubben for mye tid og penger og vi håper alle kan bruke et par minutter på å verifisere profilen sin. Du vil i fremtiden motta e-postvarsel når medlemskontingenten ligger klar til betaling.

Familierelasjon.

Når du er logget inn har du mulighet til å opprette familierelasjoner.

Vi anbefaler alle foreldre (uavhengig om du selv er medlem eller ikke) å opprette en profil på sitt navn. Deretter kan du legge til dine barn som «Nytt familiemedlem». Dette gjør at du får tilgang til dine barns betalinger på din profil og du kan også melde barna inn og ut av klubb og grupper.

2
Støtteordninger

​Det finnes ulike støtteordninger. Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomiske evne.

1. Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller

2. Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer.https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barn-og-unge/Ungdomstjenesten/Utstyrsboden.

3. Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.

4. Det er også mulig å søke idrettslaget om fritak for treningsavgift. Ta kontakt med din lagleder eventuelt klubbkontoret ved daglig leder på post@bvif.no

 

 

 I fokus